Yoni Sampling 2018

Aantal aangesproken consumenten? *

Geschat % mannen aangesproken op locatie? *

Geschat % vrouwen aangesproken op locatie? *

Weercijfer schaal 1-10. *


Opmerkingen: Wat viel op? Vonden vrouwen het vervelend om over te praten? ... *

Hoeveel Yoni samples zijn er uitgedeeld? *

Geschat percentage kent Yoni al? *

Geschat percentage consumenten binnen de Yoni doelgroep? (vrouwen 25-35 jaar) *

Is deze locatie geschikt voor Yoni? *

Noem 3 positieve consumentenreacties. *

Noem 3 negatieve consumentenreacties. *

% bereid om na sampling contact Yoni te kopen *

De reden om Yoni niet te kopen? *

De reden om Yoni wel te kopen? *

Wat is dé USP die de consument het meest aanspreekt? *

Wat zou Yoni moeten bieden om de consument over te halen Yoni te gaan gebruiken? *

Wat is de reden dat ze kiezen voor huidig product (als ze Yoni niet gebruiken)? *

Als haalbaar: voor Yoni gebruiksters – wat ze missen in het assortiment? *