Yoni Sampling 2017

Hoeveel consumenten hebben jullie aangesproken? *

Hoeveel Yoni samples zijn er uitgedeeld? *

Geschat percentage kent Yoni al? *

Geschat percentage consumenten binnen de Yoni doelgroep? (vrouwen 20-45 jaar) *

Geef een weercijfer. Schaal 1 op 10 *

Is deze locatie geschikt voor Yoni? *