Unox Bierbommetjes

Aantal uitgedeelde bierbommetjes? *

Aantal aangesproken consumenten in totaal? *

Geschat procentueel aantal mannen aangesproken? *

Geschat procentueel aantal vrouwen aangesproken? *

Hoeveel procent van de consumenten was tussen de 20-50 jaar? *

Is dit een geschikte locatie voor Unox volgens jou? *

Was de doelgroep van Unox aanwezig? (20 - 50 jaar) *

Weercijfer, schaal 1 op 10. *

Hoe reageerde de filiaalmanager op de Unox actie? *