Obrigado Sampling

Aantal uitgedeelde Obrigado samples? *

Aantal uitgedeelde Obrigado tastings? *

Geschat aantal aangesproken consumenten? *

Geschat procentueel aantal mannen aangesproken? *

Geschat procentueel aantal vrouwen aangesproken? *

Hoeveel procent van de consumenten was tussen de 25-55 jaar? *

Is dit een geschikte locatie voor Obrigado? *

Was de doelgroep van Obrigado aanwezig? (25-55 jaar) *

Weercijfer, schaal 1 op 10. *