Obrigado Sampling 2018

Geschat aantal aangesproken consumenten? *

Aantal uitgeschonken Obrigado Natural 1000 ml pakken? *

Aantal uitgeschonken Obrigado Mango/Acerola 1000 ml pakken? *

Aantal uitgeschonken Obrigado natural 350 ml flesjes? *

Aantal uitgeschonken Obrigado natural 350 ml flesjes? *

Aantal uitgedeelde receptenkaarten? *

Weercijfer, schaal 1 op 10 *

Is dit een geschikte locatie voor Obrigado? *

Was de doelgroep van Obrigado aanwezig? (20-45 jaar)

Hoeveel procent van de consumenten was tussen de 20-45 jaar? *

Geschat procentueel aantal mannen aangesproken? *

Geschat procentueel aantal vrouwen aangesproken? *