Lipton Ice Tea Green 2018

Aantal aangesproken consumenten? *

Hoeveel samples Lipton Ice Tea Green zijn er uitgedeeld? (alle smaken bij elkaar) *

Hoeveel samples Lipton Ice Tea Green Original zijn er uitgedeeld? *

Hoeveel samples LIT Green Mint-Lime zijn er uitgedeeld? *

Geef een weercijfer. Schaal 1 op 10 *

Geschat percentage consumenten binnen de Green doelgroep? (18-45 jaar) *

Geschat % vrouwen aangesproken op locatie? *

Geschat % mannen aangesproken op locatie? *

Is deze locatie geschikt voor Green? *

Noem verschillende consumenten reacties. Zowel positief, negatief als vragen. *

Hoe vaak noemde consumenten Fuze Tea lekkerder dan Lipton Ice Tea? (LET OP HIER NIET ACTIEF NAAR VRAGEN! ELKE PROMO VULT DIT INDIVIDUEEL IN!) *

Overige opmerkingen