Instores - Lipton Ice Tea Green 2018

Aantal aangesproken consumenten? *

Hoeveel samples Lipton Ice Tea Green zijn er uitgedeeld? (alle smaken bij elkaar) *

Hoeveel samples Lipton Ice Tea Green Original zijn er uitgedeeld? *

Hoeveel samples LIT Green Mint-Lime zijn er uitgedeeld? *

Aantal verkopen Lipton Ice Tea op de actiedag? ( alle soorten. Als je het niet op kan vragen overslaan. )

Hoeveel Lipton Ice Tea Green Original werd er verkocht op de actiedag?

Hoeveel Lipton Ice Tea Green Mint-Lime werd er verkocht op de actiedag?

Geef een weercijfer. Schaal 1 op 10 *

Geschat percentage consumenten binnen de Green doelgroep? (18-45 jaar) *

Geschat % mannen aangesproken op locatie? *

Geschat % vrouwen aangesproken op locatie? *

Is deze locatie geschikt voor Lipton Ice Tea Green? *

Noem verschillende consumenten reacties. Zowel positief, negatief als vragen. *

Hoe vaak noemde consumenten Fuze Tea lekkerder dan Lipton Ice Tea? (LET OP HIER NIET ACTIEF NAAR VRAGEN! ) *

Overige opmerkingen