Excedrin Migraine bewustwording

Geschat aantal aangesproken consumenten. *

Aantal consumenten die de zelftest hebben gedaan. *

Aantal uitgedeelde Excerdrin flyers. *

Aantal uitgedeelde Excedrin pillendoosjes. *

Weercijfer (schaal 1-10) *

Geschat % van consumenten die migraine heeft. *