Debriefing Smint Express

Aantal aangesproken consumenten? *

Geschat % mannen aangesproken op locatie? *

Geschat % vrouwen aangesproken op locatie? *

Weercijfer schaal 1-10. *


Totaal aantal uitgedeelde Smint Express samples: *

Geschat percentage binnen de Smint doelgroep? *

Top 3 positieve reacties van consumenten. En hoe vaak is deze reactie genoemd? (Voorbeeld: Reactie - 3 keer) *

Top 3 negatieve reacties van consumenten. En hoe vaak is deze reactie genoemd? (Voorbeeld: Reactie - 3 keer) *

Top 3 consumentenvragen? En hoe vaak is deze vraag gesteld? (Voorbeeld: Vraag - 3 keer) *

Is deze locatie geschikt voor Smint, En waarom? *

Was de setting goed zichtbaar op de locatie? *

Welke materialen zijn geplaatst op locatie? *